VD/FÖRSÄLJNING
Kent Bertilson
kent.bertilson@wabeno.se
0346-87119
PRODUKTION/OFFERTER
Pauli Johansson
pauli.johansson@wabeno.se
0346-87118
PRODUKTION/KVALITÉ/ARBETSMILJÖ
Robin Björklund
robin.bjorklund@wabeno.se
0346-87111
EKONOMI/ADMINISTRATION
Rigmor Mårtensson
rigmor.martensson@wabeno.se
0346-87110
PRODUKTION
Kjell Karlsson

0346-87116
LAGER/TRANSPORT
Rasmus Johansson
lager@wabeno.se
0346-87114